Børnehaven Parken
 

Børnehaven Parken - sådan er vi

Vi har 85 børn fordelt på 4 grupper – Gul, Rød, Grøn og Blå gruppe. Gul, rød og grøn gruppe er modtagergrupperne og børnene er i alderen 2,9 – 4 år. Blå gruppe er storbørnsgruppe, hvor vi samler de ældste børn det sidste år, inden de skal i skole.

Hver gruppe har 2-3 primære kontaktpersoner. Børnehaven er stueopdelt dvs. at børnene har deres "base" på stuerne, men må i øvrigt færdes i hele huset. Vi lægger vægt på, at man kan finde venskaber på tværs af grupperne.

 
Alle børn deltager på skift i vores skovbørnehave, som holder til i lokaler på naturskolen Egetofte i Sønderskoven. Børnene kommer i skoven sammen med kammerater fra deres stue og er i skoven en uge af gangen ca. hver 6. uge. Se mere herom i afsnittet om skoven.

Vi er i skoven hver dag, undtaget i skolernes ferieperioder. 

Vi har studerende fra University Collage i Aabenraa i et halvt år eller 3 måneder ad gangen. 

Endvidere kan vi i perioder have ekstra hjælp, fx borger i løntilskud eller anden form for praktik.